• Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Điện - Điện tử

  • Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Điện - Điện tử

  • Mô hình tự động sử dụng robot công nghiệp

  • Học sinh thực tập Điện tử

test bai viet upload file

Print
Written by Ban quản trị mạng

download mẫu biểu tại đây

MẪU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Print
Written by Khoa Điện - điện tử

Tải file tại đây

MẪU ĐỀ THI VÀ BÁO CÁO KẾT THÚC

Print
Written by Khoa Điện - điện tử

Tải file tại đây

MẪU BÁO CÁO THÁNG LỚP NIÊN CHẾ

Print
Written by Khoa Điện - điện tử

Tải file tại đây

MẪU SỔ TAY GIÁO VIÊN

Print
Written by Khoa Điện - điện tử

TẢI FILE TẠI ĐÂY

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator