• Văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Điện - Điện tử

  • Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Điện - Điện tử

  • Mô hình tự động sử dụng robot công nghiệp

  • Học sinh thực tập Điện tử

1. CHƯƠNG TRÌNH CÁC NGÀNH HỆ CAO ĐẲNG

Print
Written by Ban quản trị mạng

Chúng tôi liệt kê các môn học HSSV sẽ học trong cả khóa học nhằm tạo điều kiện để HSSV và gia đình theo dõi, sắp xếp việc học tập...

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

(Áp dụng từ khóa 32)

 

STT

MHP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

HỌC KỲ

Ghi chú

Số tuần học

90

1

2

3

4

5

6

Tổng số TC

103

18

17

16

16

17

16

1

0050060

Pháp luật đại cương

 

2

 

 

 

 

 

 

2

0050300

Toán cao cấp 1

 

2

 

 

 

 

 

 

3

0050020

Tư tưởng HCM

 

2

 

 

 

 

 

 

4

0050110

Tiếng Anh cơ bản

 

3

 

 

 

 

 

 

5

0050610

Giáo dục Thể chất 1

 

1

 

 

 

 

 

 

6

0050620

Vật lý đại cương

 

3

 

 

 

 

 

 

7

0050710

Giáo dục quốc phòng

 

3

 

 

 

 

 

 

8

0050400

Hóa đại cương

 

2

 

 

 

 

 

 

1

0050310

Toán cao cấp 2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

0050620

Giáo dục Thể chất 2

 

 

1

 

 

 

 

 

3

0050010

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin

 

 

5

 

 

 

 

 

4

0050810

Tin học đại cương

 

 

3

 

 

 

 

 

5

0550011

An toàn và môi trường công nghiệp

 

 

1

 

 

 

 

 

6

0050320

Toán chuyên ngành

 

 

2

 

 

 

 

 

7

0050030

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 

 

3

 

 

 

 

 

1

550021

Mạch điện

 

 

 

3

 

 

 

 

2

0450041 (0550191)

Kiến thức đại cương tự chọn

 

 

 

3

 

 

 

 

3

0550031

Điện tử cơ bản

 

 

 

3

 

 

 

 

4

0550041

Vật liệu điện

 

 

 

1

 

 

 

 

5

0650072

Vi mạch tương tự

 

 

 

2

 

 

 

 

6

0550102

Cung cấp điện

 

 

 

2

 

 

 

 

7

0550062

Khí cụ điện

 

 

 

2

 

 

 

 

8

0550072

Máy điện 1

 

 

 

2

 

 

 

 

9

0050100

Kỹ năng giao tiếp

 

 

 

2

 

 

 

 

1

0550082

Máy điện 2

 

 

 

 

2

 

 

 

2

1050011

Kỹ thuật đo lường

 

 

 

 

2

 

 

 

3

0450011

Vẽ kỹ thuật 1

 

 

 

 

2

 

 

 

4

0650122

Điện tử công suất

 

 

 

 

3

 

 

 

5

0550112

Đồ án cung cấp điện

 

 

 

 

1

 

 

 

6

1050142

Cơ sở truyền động điện

 

 

 

 

2

 

 

 

7

0550133

TT Điện – điện tử

 

 

 

 

2

 

 

 

1

1050152

Thiết bị cảm biến

 

 

 

 

 

1

 

 

2

1050162

Lý thuyết đk tự động

 

 

 

 

 

2

 

 

3

0550092

Vẽ điện

 

 

 

 

 

1

 

 

4

1050372

Trang bị Điện - Điện tử

 

 

 

 

 

2

 

 

5

1050172

Tự động khống chế TĐĐ

 

 

 

 

 

2

 

 

6

1050182

Điều khiển lập trình PLC

 

 

 

 

 

2

 

 

7

0250401

Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng

 

 

 

 

 

2

 

 

8

0050173

Anh văn chuyên ngành

 

 

 

 

 

2

 

 

9

0550143

TT máy điện

 

 

 

 

 

3

 

 

1

0550122

Đồ án truyền động điện

 

 

 

 

 

 

1

 

2

1050113

TT Trang bị điện - Điện tử 1

 

 

 

 

 

 

2

 

 3

0650102
1050382
0650112

0550051

Kiến thức chuyên nghiệp tự chọn

 

 

 

 

 

 

4

 

4

0550164
(0550174
0550184)

Khoá luận tốt nghiệp hoặc học
phần tương đương

 

 

 

 

 

 

5

 

  5

0550153

Thực tập cuối khóa

 

 

 

 

 

 

4

 

 

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.3838241
Free Joomla Theme by Hostgator